Tutkimusaineistoja

Kotimaisia

Tilastokeskus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)

Ulkomaisia

EDACwowe European Data Center for Work and Welfare
European Social Survey (ESS)
Eurostat
IRISS-CEPS/INSTEAD Integrated Research Infrastructure in Social Sciences
ILO Statistics and databases
OECD Statistics