Tutkittua

Kotimaisia tutkimustietovarantoja

Minna – Tasa-arvotiedon keskus
TEM:n julkaisut
Tilastokeskus
Työsuojelutietopankki (EU-OSHA)
Työsuojelurahaston tietokannat
Työterveyslaitos

Ulkomaisia tutkimustietovarantoja

European Employment Observatory (EEO)
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)
European Institute for Gender Equality (EIGE)
International Labour Organisation ILO
Nordic Labour Journal
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD
SCOOP Socio-economic and Humanities Research for Policy
WIFO Gateway to research on education in Europe