Kansan Sivistysrahasto palkitsi Työelämän tutkimus -lehden

Kansan Sivistysrahaston työelämän kehittämispalkinto jaettiin 21.4.2009. Palkinto on perustettu vuonna 2005 säätiön täyttäessä viisikymmentä vuotta ja se jaetaan nyt kolmannen kerran.   Palkinto myönnetään onnistuneesta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämisestä työelämän kehittämisen tai siihen liittyvän tutkimuksen ja julkaisutoiminnan alueella.   Ensimmäisellä kerralla palkinnon sai dosentti Tuomo Alasoini. Vuoden 2007 palkinnon saivat VTT Anna-Maija Lehto ja VTM Pekka Ylöstalo. Palkinnon rahoittamiseen ovat osallistuneet useat työmarkkinoilla toimivat järjestöt ja yhteisöt sekä yksityiset yritykset.

Työelämän kehittämispalkinnon luovutti säätiön asiamies Heikki Kajanto (keskellä) tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Bergholmille ja lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja Annikki Järviselle Tieteiden talolla 21.4.2009 yhdistyksen vuosikokouksessa.

Tällä kertaa palkinnon, joka on arvoltaan 8.000 euroa saa Työelämän tutkimusyhdistys julkaisustaan Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning. Yhdistys kehittää tutkijoiden ja työelämän toimijoiden verkostoitumista toimien osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana. Puhetta yhdistyksessä johtaa Tapio Bergholm.

Lehti on tieteellinen aikakausijulkaisu, joka ilmestyy kolmesti vuodessa. Se on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi. Päätoimittajana lehdestä vastaa Pasi Pyöriä.

Palkintoperusteissa korostamme vakavan ja tasokkaan työelämätutkimuksen ja keskustelun tarvetta työelämän laatukysymyksistä tilanteessa, jossa työuupumus ja ennenaikainen eläköityminen näyttävät muodostuvan laajaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja tuottavuuskehityksen jarruksi. Palkinnon myötä haluamme rohkaista myös tutkimustiedon popularisointityötä, jota monet lehteen kirjoittavat asiantuntijat tekevät muilla foorumeilla.

Kansan Sivistysrahaston Työelämän kehittämispalkinto