Pohjoismainen yhteistyö

Yhdistys on mukana myös yhteispohjoismaisen Nordic Journal of Working Life Studies– lehden julkaisemisessa. NJWLS on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä referee-pohjainen open access –julkaisu. Tavoitteensa lehti määrittelee näin: ”The journal aims to strengthen the exchange of experiences, perspectives, methods and outcomes of the Nordic working life research across the Nordic countries, and promote Nordic working life research internationally.”

Yhteisen lehden lisäksi myös Nordic Working Life -konferenssit ovat tiivistämässä pohjoismaista yhteistyötä. Vuonna 2012 kokoontuminen oli Helsingörissä ja 2014 Göteborgissa. Järjestyksessään kahdeksas Nordic Working Life Conference keräsi pohjoismaiset työelämän tutkijat Tampereelle vuonna 2016.