Työelämän tutkimus 1/2018 on ilmestynyt (16.03.2018)

Työelämän tutkimus 1/2018 on ilmestynyt.

Lehden sisällysluettelo:

Pääkirjoitus

Monika von Bonsdorff, Anu Järvensivu & Mikaela von Bonsdorff: Tutkimusetiikka yhä tärkeämpää työelämän tutkimuksessa

Artikkelit

Heli Ansio & Pia Houni: Yhteisölliset työtilat uuden urbaanin työn paikkoina

Minna Toivanen: Asiantuntijatyötä vai toisarvoista puuhastelua? Ei-legitiimi työ ja sen yhteydet hyvinvointiin asiantuntijatyössä

Marjut Arola, Sanna Laulainen & Aini Pehkonen: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden näkemyksiä organisaatiokansalaisuuden piirteistä

Sari Vanhanen: Uusia käytäntöjä rakentamassa? Poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä

Katsauksia ja keskusteluja

Tiina Martelius-Louniala: Arvot, tunteet ja hyvä johtajuus koetuksella irtisanomisissa?

Tiina Sihto & Maija Mänttäri-van der Kuip: Kohti avoimempaa työelämän tutkimusta?

Kirjasto

Ville-Veikko Pulkka: Tulevaisuuden työn tutkimuksen sietämätön keveys (Bent Greve: Technology and the future of work. The impact on labour markets and welfare states)

Vastaa