Työelämän tutkimus 2/2019 on ilmestynyt (14.6.2019)

Työelämän tutkimus 2/2019 on ilmestynyt.

Lehden sisällysluettelo:

Pääkirjoitus

Hanna-Mari Ikonen & Tuija Koivunen: Työ vaarantaa terveyden – tarvitaan ongelmien tunnistamista ja ratkaisuja

Artikkelit

Marjo Ring, Sanna Laulainen & Sari Rissanen: Psykologinen sopimus sosiaali- ja terveydenhuollossa – Narratiivinen kirjallisuuskatsaus

Eveliina Korkiakangas, Liisa Batista, Merja Turpeinen, Anne Salmi & Jaana Laitinen: Työkyvyn talo -mallin soveltuvuus yhteisölliseen terveyden ja työkyvyn edistämiseen

Pirjo Hakkarainen, Kimmo Räsänen, Leena Moilanen, Jarmo Heikkinen, Erja Huttunen & Vilma Hänninen: Hyviä käytäntöjä tyypin 1 diabeetikoiden työhön

Suvi-Maaria Tepora-Niemi: Nuorena MS-tautiin sairastuneen toimijuus työelämässä ja kuntoutuksessa

Katsauksia ja keskustelua

Helena Hirvonen: Julkisen palvelun tehostamisen uudet opit. Tarkastelussa lean-ajattelu

Susanna Viljanen: Laman latistamat työurat

Lectio praecursoria

Mitra Raappana: Tiimityössä onnistuminen

Vastaa