Työelämän tutkimus 2/2018 on ilmestynyt (18.06.2018)

Työelämän tutkimus 2/2018 on ilmestynyt.

Lehden sisällysluettelo:

Pääkirjoitus

Arja Haapakorpi: Työelämän tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla – vuorovaikutuksia ja jännitteitä

Artikkelit

Tiina Nikkola & Esko Harni: Keskijohdon kaksoissidokset tietotyön organisoinnissa

Mikko Pohjola & Risto Puutio: Osallistava työyhteisöinterventio diskursiivisen kamppailun näyttämönä

Hanna Ylöstalo, Anu-Hanna Anttila, Päivi Berg & Vuokko Härmä: Uuden työn joustavat ruumiit

Katsauksia ja keskustelua

Soja Ukkola: Työaikojen ajallisuuksien moninaisuus ja vaihtelevan työajan malli

Jussi Onnismaa: Outouden tuojat: taide- ja hyvinvointityön yhdistäminen

Kirjasto

Monika von Bonsdorff: Työhyvinvoinnin psykologiaa, osa 2 (Anne Mäkikangas, Saija Mauno & Taru Feldt (toim.) (2017) Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet)

Vastaa