Työelämän tutkimus 3/2017 on ilmestynyt (1.11.2017).

Työelämän tutkimus 3/2017 on ilmestynyt (1.11.2017).

Lehden sisällysluettelo:

Armi Mustosmäki: Tutkimuksen vaikuttavuudesta ja vaikuttavasta tutkimuksesta (TT 3_2017_pääkirjoitus)

Artikkelit

Katariina Hyvönen, Merja Adenius-Jokivuori, Mari Tirronen ja Taru Feldt: Palkkioiden ja optimistisuuden yhteys henkilökohtaisiin työtavoitteisiin (Hyvönen ym. abstrakti 3_2017)

Kristiina Niemi-Kaija: Tragediaa ja viehkeyttä: Virheet työelämässä esteettisten kategorioiden valossa (NiemiKaija abstrakti 3_2017)

Hanna Hjelt ja Kirsti Karila: Varhaiskasvatustyön paikantuminen työntekijöiden puheessa (Hjelt & Karila abstrakti 3_2017)

Sari Rajamäki ja Leena Mikkola: Työyhteisön vuorovaikutus ja työyhteisöön kuuluminen – hoitohenkilöstön kokemuksia (Rajamäki & Mikkola abstrakti 3_2017)

Tuomo Alasoini: Joukkoistettu työ niche-innovaationa … ja  työsuhderegiimin murtajana? Monitasomalliin perustuva analyysi (Alasoini abstrakti 3_2017)

 

Lectio praecursoria

Armi Mustosmäki: Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta –mutta kuinka kauan?

Kirsi Lappalainen: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen edellyttää tiivistä verkostoyhteistyötä terveydenhuollossa

 

Kirjasto

Karoliina Nikula: Itseohjautuvuus tulevaisuuden menestystekijänä (Frank Martela ja Karoliina Jarenko. Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa?)

Katariina Mäkinen: Pakeneva autonomia: aikalaisdiagnostinen ote työhön ja aikaan. (Mika Helnader, Ilkka Levä ja Sanna Saksela-Bergholm (toim.) Työaikakirja)

Markku Sippola: Uudet työt, menetetyt edut? (Veera Nuutinen (toim.) Uusi työväki. Työ ja yrittäjyys prekarisoituvan palkkatyön yhteiskunnassa.)

 

Vastaa