Ajankohtaista

Työelämän tutkimus 3/2017 on ilmestynyt (1.11.2017).

Lehden sisällysluettelo:

Armi Mustosmäki: Tutkimuksen vaikuttavuudesta ja vaikuttavasta tutkimuksesta (TT 3_2017_pääkirjoitus)

Artikkelit

Katariina Hyvönen, Merja Adenius-Jokivuori, Mari Tirronen ja Taru Feldt: Palkkioiden ja optimistisuuden yhteys henkilökohtaisiin työtavoitteisiin (Hyvönen ym. abstrakti 3_2017)

Kristiina Niemi-Kaija: Tragediaa ja viehkeyttä: Virheet työelämässä esteettisten kategorioiden valossa (NiemiKaija abstrakti 3_2017)

Hanna Hjelt ja Kirsti Karila: Varhaiskasvatustyön paikantuminen työntekijöiden puheessa (Hjelt & Karila abstrakti 3_2017)

Sari Rajamäki ja Leena Mikkola: Työyhteisön vuorovaikutus ja työyhteisöön kuuluminen – hoitohenkilöstön kokemuksia (Rajamäki & Mikkola abstrakti 3_2017)

Tuomo Alasoini: Joukkoistettu työ niche-innovaationa … ja  työsuhderegiimin murtajana? Monitasomalliin perustuva analyysi (Alasoini abstrakti 3_2017)

 

Lectio praecursoria

Armi Mustosmäki: Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta –mutta kuinka kauan?

Kirsi Lappalainen: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen edellyttää tiivistä verkostoyhteistyötä terveydenhuollossa

 

Kirjasto

Karoliina Nikula: Itseohjautuvuus tulevaisuuden menestystekijänä (Frank Martela ja Karoliina Jarenko. Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa?)

Katariina Mäkinen: Pakeneva autonomia: aikalaisdiagnostinen ote työhön ja aikaan. (Mika Helnader, Ilkka Levä ja Sanna Saksela-Bergholm (toim.) Työaikakirja)

Markku Sippola: Uudet työt, menetetyt edut? (Veera Nuutinen (toim.) Uusi työväki. Työ ja yrittäjyys prekarisoituvan palkkatyön yhteiskunnassa.)

 

 

******************************************************************************

Työelämän tutkimus 1/2017 on ilmestynyt (10.3.2017).

Numeron ovat päätoimittaneet yhdessä väistyvä päätoimittaja Mia Tammelin ja tehtävän vastaanottanut Monika von Bonsdorff.

Lehden sisällysluettelo:

Monika von Bonsdorff ja Suvi Heikkinen: Tervehdys lehden uudelta toimitukselta (paakirjoitus)

Artikkelit

Arja Haapakorpi: Työnkuvien muutokset metallialan teknologiavälitteisessä ympäristössä: katkoksellisuus ja asteittaisuus (Haapakorpi Abstrakti 1_2017)

Petri Böckerman, Mari Kangasniemi ja Antti Kauhanen: Vaikuttavatko osallistavat johtamismenetelmät yritysten tuottavuuteen? (Böckerman ym.Abstrakti 1_2017)

Minna Hoffrén, Sirpa Syvänen ja Sanna Laulainen: Tuhoavan johtamisen rakentuminen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskuvauksissa (Hoffren ym.Abstrakti 1_2017)

Tuula Heiskanen, Minna Leinonen ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta: Sitoutumistutkimuksen suunnat muuttuvassa työelämässä (Heiskanen ym. Abstrakti 1_2017)

Katsauksia ja keskusteluja

Mari Sanila: Lean-ajattelu sosiaali- ja terveysalalla -enemmän kuin nippu työkaluja ja siisti liinavaatevarasto

Lectio praecursoria

Meri Jalonen: Tuotteen ja tuotantokäytäntöjen rinnakkainen kehittyminen innovaatioprosessissa

Kirjasto

Hanna Ylöstalo: Kuinka voin palvella? Työruumis palvelutaloudella (Jaana Parviainen, Taina Kinnunen ja Ilmari Kortelainen (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa)

Mikko Jakonen: Asiantuntijuus digiajalla. (Richard Susskind & Daniel Susskind: The Future of Professions. How Technology Will Transform the Work of Human Experts)

 

 ************************************
LEHTI 3/2016 pian lukijoilla (20.12.2016)
Teema Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen

Työpaikat ottaneet käyttöön monia keinoja työn ja perheen yhteensovittamisessa

(lue tiedote: tyoelaman tutkimus_ tiedote teema 2016 ja www.utu.fi)

SISÄLLYS

Pääkirjoitus

Milla Salin & Mia Tammelin: Monitieteinen työelämän tutkimus tukee päätöksentekoa – mutta kuka kuulee?

Mia Tammelin: Toimituskausi 2014–2016 päättyy – Kiitos!

Artikkelit (Lue abstraktit teema 2016 tästä)

Ulla Kinnunen, Johanna Rantanen, Jessica de Bloom, Saija Mauno, Taru Feldt & Kalevi Korpela: Työn ominaisuuksien merkitys työn ja yksityiselämän välisen rajan hallinnassa

Emilia Kangas, Anna-Maija Lämsä & Suvi Heikkinen: Miesjohtajien isyysdiskurssit

Salla Toppinen-Tanner & Kaisa Kirves: Työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat käytännöt ja kulttuuri  suomalaisilla työpaikoilla

Eija Sevón, Kaisa Malinen, Minna Murtorinne-Lahtinen, Johanna Mykkänen ja Anna Rönkä: Kumman vuoro? Kotityön ja vanhemmuuden jakamiselle annetut perustelut epätyypillisen työajan perheissä

Anitta Hannola: Perheellisenä Puolustusvoimissa – työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita

328 ▪ Juhani Pekkola & Olli Lehtonen: Valmistautuminen työelämään siirtää lasten hankintaa opiskeluun, talouteen  ja asumiseen liittyvien haasteiden kautta

Lectio praecursoria

Pirita Frigren: Työn erottama perhe – 1800-luvun suomalaiset merimieskotitaloudet ja naisten toimijuus

Katsauksia ja keskustelua

Hanna Rinne, Aurora Saares ja Riikka Shemeikka:  Koettu kuntoutustarve ja huolenpitovastuut ikääntyvillä  työntekijöillä

 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

LEHTI 2/2016 julkaistu (1.9.2016)

Artikkelit:

Liisa Lähteenmäki ja Anne Alvesalo-Kuusi:  Mitä yhteisösakkotuomiot voivat kertoa työturvallisuus­kulttuurista?
Tapio Bergholm:  Automaatiopaniikki, SAK ja SDP
Tuija Koivunen:  Työnhakijoiden pehmeät taidot ulkoistetussa suora­rekrytoinnissa
Riitta Salunen, Doris Holmberg-Marttila ja Kari Mattila: Opitun soveltaminen käytäntöön ketjulähettijakso muutoksen käynnistäjänä
Pasi Pyöriä, Tiina Saari ja Satu Ojala:  Kokoaikainen kotietätyö – yleisyys, työn organisointi tuloksellisuus sekä työyhteisön vastavuoroisuus

Katsaukset:

Monika E. von Bonsdorff, Marjo Wallin ja Mikaela B. von  Bonsdorff: Eläkeuudistuksen sisältö tunnetaan huonosti – havaintoja terveydenhuollon tutkimuksesta. Lue katsaus tästä: Katsaus_Bonsdorff, Wallin, Bonsdorff 2_2016
Joakim Zitting: Työpaikkatason sosiaalinen dialogi ja  luottamus – Katsaus johdon näkemyksistä ja niiden  muutoksista vuosina
Katinka Tuisku, Pia Houni & Marianna Virtanen:  Kulttuuritoiminta työhyvinvoinnin ja luovien ideoiden  lähteenä sosiaali­ ja terveysalalla

Lectio praecursoria: Niina Viitasalo: Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä

Kirja-arvio: Tuomo Alasoini: Robotit tulevat ja tekevät hommat (kirja-arvio teoksesta: Martin  Ford: The Rise of the Robots. Technology and the Threat of  Mass Unemployment)

** ** **

Lue pääkirjoitus 1/ 2016:

Mia Tammelin, Timo Anttila ja Maija Mänttäri-van der Kuip:

Julkisen sektorin palveluprosessit kevyiksi lean-tuotantomalleilla – mutta kevyttuotteet eivät aina laihduta?
Lue tästä: pääkirjoitus 1_2016
Lue tiedotteet:
Irtisanottavaa ei kannata kehua, 26.5.2016 (TT -lehti 1/2016)

Irtisanomistilanteet ovat tänäkin keväänä olleet Suomessa valitettavan yleisiä. Irtisanottavalle tilanne on vaikea, mutta se on haastava myös irtisanojan kannalta. Irtisanomistilanteesta on olemassa johtajille tarkoitettua opaskirjallisuutta, mutta tutkimusta on tehty vähän. Varsinkin vuorovaikutuksen näkökulma on jäänyt sekä tutkimus- että opaskirjallisuudessa niukaksi. Maarit Valon ja Reeta Nitovuoren artikkeli irtisanomisesta vuorovaikutustilanteena on julkaistu Työelämän tutkimus -lehdessä (1/2016).

Asiantuntijan aika on palasina maailmalla, 25.5.2016 (TT -lehti 1/2016)

Asiantuntijan työ on ajallisesti pirstaloitunutta. Työ koostuu useista erillisistä palasista kuten kokouksista, puheluista, sähköpostiin vastaamisista, työmatkoista, keskusteluista, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Työtä tehdään tässä hetkessä, vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jolloin syventyminen tai ennakoiva, pitkäjänteisyyttä vaativa työ vaikeutuu. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen AikaJärjestys-tutkimuksesta, josta on vast’ikään julkaistu artikkeli Työelämän tutkimus -lehdessä  (1/ 2016). Artikkelin ovat kirjoittaneet  Minna Toivanen, Olli Viljanen ja Merja Turpeinen.

 

Lehden 1/ 2016 sisältö:Työelämän_tutkimus_1-2016_SISÄKANNET-1

 

Suomen työmarkkinoiden toiminta, rakenteet ja instituutiot – teemanumero 3/ 2015 julkaistu

Tutkimuskohteena työmarkkinoiden rakenteistuminen ja toiminta aukeaa moneen eri suuntaan.  Tässä lehdessä on kolme mielenkiintoista tutkimusartikkelia, jotka tarkastelevat eurooppalaisia, kansallisia ja paikallisia työmarkkinoita. Artikkeleiden lisäksi lehdessä on kolme mielenkiintoista, työmarkkinoiden toimintaa tarkastelevaa katsausta. Lehdessä julkaistaan lisäksi kaksi lectiota ja kaksi kirja-arviota.

Lue lisää lehdestä: teemakuvaus 3 2015.

Pääkirjoitus

Pertti Koistinen, Antti Saloniemi, Mia Tammelin ja Jari Vainiomäki: Suomen työmarkkinoiden rakenteet, instituutiot ja toiminta (Lue: pääkirjoitus3_2015 )

* * *

8.5.2015

 Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning lehdelle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus (lisätietoa: www.tsv.fi/tunnus). Tunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Lehden vertaisarviointikäytäntöön ei tule muutosta (sillä olemme noudattaneet ko.vaatimuksia jo aiemmin). Numerosta 2/2015 alkaen vertaisarvioidut artikkelit merkitään TT-lehteen TSV:n tunnuksella (lisätietoja lehden toimituksesta): VA_kuvio

  
Toimitushäiriöt – eikö lehti tullut?
Otathan yhteyttä jäsensihteeriin Hanne Vesalaan (hanne.vesala(at)ttl.fi ) osoitetietojen tarkistamiseksi.  Lisätietoja jäsenyydestä.