Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkinto 2013

Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkinto 2013
8.11.2013

Työelämän tutkimuspäivillä palkittiin Helena Hirvosen ja Marita Husson tutkimusartikkeli Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat Työelämän tutkimuksen artikkelipalkinnolla. Kirjoitus on julkaistu Työelämän tutkimus -lehdessä 2/2012. Voittajan valitsi Lapin yliopiston sosiologian professori Merja Kinnunen päätoimittaja Mia Hakovirran kolmivuotiskaudella 2011-2013 lehdessä ilmestyneiden 35 artikkelin joukosta.

Perusteluissaan Merja Kinnunen katsoo, että Helena Hirvosen ja Marita Husson artikkeli tavoittaa jotain hyvin olennaista siitä, mitä työssä ja koko elämässämme tapahtuu. Artikkelissa analysoidaan, kuinka tehokkuuden ja tuottavuuden ”aika on rahaa” -yhteiskunnassa aika määrittyy mitattavaksi hyödykkeeksi ja miten tämä taloudellis-hallinnollinen aikakehys törmäytyy ja on ristiriidassa hoivatyölle ominaisen relationaalis-prosessuaalisen aikakehyksen kanssa. Artikkeli kohdentuu terveydenhuollon ja sosiaalialan hoivatyöntekijöiden toimijuuksiin, mutta samalla artikkelista avautuu koko se todellisuus, jota tällä hetkellä työelämän arjessa eletään.

Voittanut artikkeli
Palkinnon perustelut

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning –lehti ja sen taustalla oleva Työelämän tutkimusyhdistys ovat jo kymmenen vuotta olleet mukana edistämässä työhön ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Tänä aikana lehti on vakiinnuttanut asemansa monitieteisenä ja korkeatasoisena julkaisufoorumina, joka puhuttelee tutkijoiden ohella myös työelämän kentän käytännön toimijoita. Työelämän tutkimuksen toimitus siirtyy vuoden 2014 alusta Turusta Jyväskylään. Mia Tammelinin päätoimittajakauden ansiokkain artikkeli palkitaan Työelämän tutkimuspäivillä 2016.

Vastaa