Författarinstruktion

Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Tidskriften publicerar artiklar, översikter och bokrecensioner. En lämplig längd för ett artikelmanus är 4000-6000, medan översiktmanus bör vara 2000-3000 ord långa. Bokrecensionerna bör inte överstiga 1000 ord. Artiklar genomgår en peer review -granskning, medan redaktionen bestämmer om publikationen av andra text.

Referenslista

En referenslista bifogas till manuskriptets slut, och den bör motsvara de här exemplen:

(Böcker)
Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (red) (1996). Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tammerfors: Vastapaino.

(Samlingsverk)
Virkki, T. (2004). Työelämän haavoittamat. I E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. Husso (red) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. (s. 218–239). Tammerfors: Vastapaino.

(Tidskriftsartiklar)
Morrison, E.W. & Robinson, S.L. (1997). When employees feel betrayed: a model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22, 226–256.

Författaren bör ange följande information för en presentation: Namn, akademisk titel, yrkesbeteckning och arbetsgivare / anslutning. Författaren bör även bifoga fullständig kontaktinformation.