Lehden esittely / Tidskriftens presentation

Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Esittely Presentation
Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Vuodesta 2003 ilmestynyt Työelämän tutkimus on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi. Lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Lehden artikkeliosaston käsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisten artikkeleiden referee-prosessin. Toimitus pyytää vertaisarviointilausunnot kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Toimitus lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille. Muiden osastojen materiaalin julkaisemisesta päättää lehden toimitus. Työelämän tutkimus julkaisee kirjoituksia molemmilla kotimaisilla kielillä. Tidskriften Arbetslivsforskning ges ut av föreningen för arbetslivsforskning. Tidskriftens mål är att främja forskning, diskussion och utveckling med inriktning på arbetsliv och arbetssamhälle. Tidskriften har publicerats sen 2003 och är en mångsidig och tvärvetenskaplig forum för forskare och andra sakkunniga.Artikelmanuskript går igenom en normal vetenskaplig peer review -granskning. Publicering av material i andra delar av tidskriften beslutas av redaktionen. Arbetslivsforskning publicerar artiklar och andra texter på båda inhemska språk.

Kansan Sivistysrahasto palkitsi Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehden Työelämän kehittämispalkinnolla 21.4.2009.

Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning -lehdelle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus. Tunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Lehden vertaisarviointikäytäntöön ei tule muutosta, sillä olemme noudattaneet ko.vaatimuksia jo aiemmin. Numerosta 2/2015 alkaen vertaisarvioidut artikkelit merkitään TT-lehteen TSV:n tunnuksella.VA_kuvio