Toimitus

Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Toimitusneuvoston puheenjohtaja (2019-2021) on Monika von Bonsdorff (Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Toimitusneuvoston jäsenet 2019-2021 ovat:

Petri Böckerman (Jyväskylän yliopisto ja Palkansaajien tutkimuslaitos)
Marta Choroszewicz (Itä-Suomen yliopisto)
Arja Haapakorpi (Tampereen yliopisto)
Mari Huhtala (Jyväskylän yliopisto)
Heikki Huilaja (Lapin yliopisto)
Paul Jonker-Hoffrén (Tampereen yliopisto)
Anu Järvensivu (Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Armi Mustosmäki (Tampereen yliopisto)
Milla Salin (Turun yliopisto)

Lehden päätoimittajana toimivat vuoden 2019 alusta Hanna-Mari Ikonen (hanna-mari.ikonen(a)tuni.fi) ja Tuija Koivunen (tuija.koivunen(a)tuni.fi), molemmat Tampereen yliopistosta. Lehteen lähetettävä materiaali pyydetään osoittamaan heille. Toimittajana toimii Suvi Heikkinen (sähköposti: suvi.s.heikkinen(at)jyu.fi). Maija Mänttäri-van der Kuip (sähköposti: maija.manttari(at)jyu.fi) sijaistaa Suvi Heikkistä vuoden 2018 aikana. Lehden toimitussihteeri on Tiina Sihto (sähköposti: tiina.sihto(at)jyu.fi). Lehden graafisesta suunnittelusta ja taitosta vastaa Kirjapaino Hermes Oy.