Esittely

Työelämän tutkimusyhdistys ry – Föreningen för arbetspolitisk forskning on ammatillinen ja tieteellinen yhdistys, joka perustettiin 2003 jatkamaan ja uudistamaan Työpoliittisen yhdistyksen toimintaa. Sen tarkoituksena on kehittää työelämän tutkijoiden ja työelämäammattilaisten osaamista ja käytännön työtä, tehdä tunnetuksi työelämän tutkimusta ja kehittämistä ja siten nostaa niiden tasoa ja arvostusta, kohentaa tutkimuksen ja kehittämisen tasoa edistämällä kriittistä tieteellistä keskustelua ja lisäksi parantaa tutkimuksen tulosten käyttökelpoisuutta sekä levittää hyviä työelämäkäytäntöjä.

Yhdistyksen puheenjohtaja on yliopistonlehtori Markku Sippola (markku.sippola@helsinki.fi). Sihteerinä toimii tutkija Päivi Ristimäki (paivi.ristimaki@helsinki.fi)‎.

Yhdistys julkaisee monitieteistä Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehteä, joka julkaisee sekä referee-artikkeleita, puheenvuoroja, tutkimushankkeiden keskeisiä tuloksia ja kirja-arvosteluja. Kansan Sivistysrahasto palkitsi lehden Työelämän kehittämispalkinnolla vuonna 2009.

Yhdistys järjestää vuosittain marraskuussa Työelämän tutkimuspäivät (Work Research Days/WRD) yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa. Tapahtuma on hyvien järjestelyjen, kansainvälisten key note -alustusten ja tasokkaiden työryhmien ansioista kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista yhteiskuntatieteiden tutkijatapaamisista.

Yhdistys on mukana yhteispohjoismaisen Nordic Journal of Working Life Studies– lehden julkaisemisessa. NJWLS on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä referee-pohjainen open access –julkaisu. Yhteisen lehden lisäksi myös Nordic Working Life -konferenssit ovat tiivistämässä pohjoismaista yhteistyötä. Kahdeksas Nordic Working Life Conference järjestettiin Tampereella vuonna 2016.

Yhdistys on työelämän tutkimuksen kansainvälisen kattojärjestön International Labour and Employment Relations Associationin jäsen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.

Yhdistys järjestää omatoimisesti ja yhdessä muiden tieteellisten seurojen ja työelämän keskeisten toimijoiden kanssa jäsenille tilaisuuksia, joissa käsitellään työelämän tutkimusongelmia, tulevaisuuden haasteita ja muutossuuntia. Keväällä pidettävässä vuosikokouksessa ovat esitelmöineet tuoreiden tutkimusten tekijät.