Yhteystiedot

Puheenjohtaja Markku Sippola
puh. 050 472 7748
email markku.sippola@helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Arja Haapakorpi
email arja.haapakorpi@tuni.fi

Sihteeri Päivi Ristimäki
email paivi.ristimaki@helsinki.fi

Jäsensihteeri Hanne Vesala
email hanne.vesala@ttl.fi

Webbivastaava Paul Jonker-Hoffrén
email paul.jonker-hoffren@tuni.fi

Webbivastaava Tapio Rissanen
email tapio.rissanen@tuni.fi