Yhteystiedot

Puheenjohtaja Anu Järvensivu
puh. 040 708 1270
email anu.k.jarvensivu@jyu.fi

Varapuheenjohtaja Arja Haapakorpi
email arja.haapakorpi@helsinki.fi

Sihteeri Ilkka Kärrylä
email ilkka.karryla@helsinki.fi

Jäsensihteeri Hanne Vesala
email hanne.vesala@ttl.fi

Webbivastaava Paul Jonker-Hoffrén
email paul.jonker-hoffren@tuni.fi

Webbivastaava Tapio Rissanen
email tapio.rissanen@tuni.fi