Yhteystiedot

Puheenjohtaja Arja Haapakorpi
puh. 050 4150548
email arja.haapakorpi@helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Meri Jalonen
email meri.jalonen@aalto.fi

Sihteeri Ilkka Kärrylä
email ilkka.karryla@helsinki.fi

Jäsensihteeri Hanne Vesala
email hanne.vesala@ttl.fi

Webbivastaava Paul Jonker-Hoffrén
email paujon@utu.fi

Webbivastaava Tapio Rissanen
email tapio.rissanen@uta.fi