Kirjoituskutsu Työelämän tutkimus -lehden teemanumero 2016

Jaa verkossa
Kirjoituskutsu / CfP:
Työ, perhe ja muu elämä: monitieteellinen tutkimuskohde

 

Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista koskevalla tutkimuksella on pitkä perinne Suomessa ja kansainvälisesti. Etenkin kansainvälisesti kiinnostus aihepiiriin on kasvanut naisten yleistyneen työssäkäynnin myötä. Tutkimusaiheena työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen on poikkeuksellisen monitieteinen. Työelämän tutkimus -lehden vuoden 2016 teemanumero keskittyy monitieteiseen tutkimusaiheeseen, jossa tarkastellaan työn, perheen ja muun elämän välisiä suhteita.

Kirjoituskutsu PDF muodossa: teema 2016_työ,perhe,muu elämä

Lähetä artikkelin työotsikko ja lyhyt kuvaus artikkelin sisällöstä (ml. tutkimustehtävä ja –aineisto, menetelmät sekä keskeiset tulokset) sähköpostin liitetiedostona viimeistään 31.12.2015 osoitteeseen: milla.salin(at)utu.fi. Abstraktin pituus on noin 400 sanaa. Lisätietoja: Milla Salin (milla.salin(at)utu.fi) tai Mia Tammelin (mia.tammelin(at)jyu.fi)