Työelämän tutkimus 1/2015 julkaistu

Jaa verkossa
Työelämän tutkimus 1/2015 julkaistu: 1_2015 sisältö
 
Artikkelit:
Maija Mänttäri-van der Kuip: Sosiaalityöntekijöiden työyhteisölliset voimavarat
subjektiivisen työhyvinvoinnin selittäjänä kunnallisessa sosiaalihuollossa
Minna Hoffren: Totella, vaieta vai vastustaako? Diskurssianalyysi johtamisen kielteisistä
piirteistä hoitotyöntekijöiden haastattelupuheessa
Toni Laapotti ja Leena Mikkola: Kokousvuorovaikutuksen tehtäväkeskeiset funktiot
sairaalajohtoryhmässä
 
Jakeluhäiriöissä: Ota yhteys jäsensihteeri Paul Jonker-Hoffréniin.