Työelämän tutkimus lehdelle TSV:n vertaisarviointitunnus

Jaa verkossa
8.5.2015

Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning lehdelle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus (lisätietoa: www.tsv.fi/tunnus). Tunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Lehden vertaisarviointikäytäntöön ei tule muutosta (sillä olemme noudattaneet ko.vaatimuksia jo aiemmin). Numerosta 2/2015 alkaen vertaisarvioidut artikkelit merkitään TT-lehteen TSV:n tunnuksella (lisätietoja lehden toimituksesta):VA_kuvio