Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkinto 2019

Jaa verkossa

 

Työelämän tutkimuspäivillä palkittiin Jari Luomasen, Kirsi Lumme-Sandtin, Elisa Virkolan ja Pirjo Nikanderin tutkimusartikkeli Kadonnut yhteisö? Postilaisuus ikääntyvien Postin työntekijöiden haastattelupuheessa Työelämän tutkimuksen artikkelipalkinnolla. Artikkeli on julkaistu Työelämän tutkimus –lehden numerossa 3/2018 ja on vapaasti luettavissa täällä. Voittajan valitsi dosentti Tuula Heiskanen Tampereen yliopistolta.

Palkinnon perustelut:

Artikkelin taustavirityksenä on kaksi isoa trendiä, jotka ovat merkityksellisiä sekä yhteiskunnallisen elämän että työelämän tutkimuksen kannalta: työelämän muutokset ja yhteisöllisyyden muutokset. Empiirinen kohdennus ja kontekstointi postilaitokseen ja postissa työtä tehneisiin liittää tutkimuksen kouriintuntuvasti päiväkohtaisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.

Kohdejoukkona on 50 vuotta täyttäneitä ihmisiä, jotka on irtisanottu tai ovat itse irtisanoutuneet yt-neuvotteluiden yhteydessä. Tutkimuksen osallistuneiden pitkä työhistoria antaa heille kokemuksellista perspektiiviä katsella ja arvioida Postin muuttumista.

Postilaitos on esimerkki organisaatiosta, jossa muutokset ovat seuranneet toisiaan. Postilaisuus on ollut postissa työtä tekeville yhdistävä kokemus, johon organisaation radikaali muuttuminen on tehnyt särön. Posti on koettu aiemmin arvostettuna instituutiona, joka on sellaisenaan antanut pohjaa ammattiylpeydelle. Muutokset työn ehdoissa ovat kuitenkin nostaneet päällimmäiseksi tunteeksi epävarmuuden.

Artikkeli herättää pohtimaan paitsi yhteisön merkitystä myös ammattiylpeyden ja sitoutumisen arvoa sekä työsuorituksissa ja työn laadussa että ihmisten identiteettiperustassa. Samalla se virittää kysymyksen, millaisia toimia niiden säilyttäminen ja synnyttäminen organisaatio- ja johtamistapojen muutoksissa vaatisi.

Toiveena on, että artikkeli löytää tiensä myös niiden yhteiskunnallisten toimijoiden käsiin, joiden tavoitelistalla on työurien pidentäminen. Siinä vaiheessa, jossa ihminen tekee valinnan työuran jatkamisesta tai eläkkeelle siirtymisestä, työpaikan ja organisaation yleisellä ilmapiirillä ja toimintatavoilla on merkitystä motivoitumista lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä. Artikkelista voi löytää osviittoja niihin asioihin.