Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkintoehdokkaat 2016

Jaa verkossa

Monitieteisen Työelämän tutkimus Arbetslivsforskning -lehden artikkelipalkinto jaetaan toisen kerran marraskuussa 2016. Palkinnon saava artikkeli valikoituu lehden kolmen vuosikerran tieteellisten artikkelien joukosta Mia Tammelinin päätoimittajakauden 2014-2016 ajalta.

Lehden toimitusneuvosto on valinnut seuraavat ehdokkaat artikkelipalkinnon saajaksi:

Artikkelipalkinnon saajan valitsee professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta. Palkinto julkistetaan Tampereen yliopistossa 3.11. pohjoismaisilla työelämän tutkimuspäivillä Nordic Working Life Conferencessa.

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Vuodesta 2003 ilmestynyt Työelämän tutkimus on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi. Lehden artikkeliosaston käsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisten artikkeleiden vertaisarviointiprosessin, ja lehdelle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Lisätietoja:

Meri Jalonen, varapuheenjohtaja, Työelämän tutkimusyhdistys, meri.jalonen@aalto.fi, puh. 050 – 525 8487

Lisätietoja lehdestä: Mia Tammelin, Jyväskylän yliopisto, mia.tammelin@jyu.fi, puh. 040 – 805 3292

Tags: