Työelämän tutkimus –lehden uusi toimitus esittäytyy

Työelämän tutkimus -lehden toimituksessa tapahtuu muutoksia, joiden myötä toimintamme vahvistuu entisestään.

Yhteiskuntatieteiden maisteri, yliopistonopettaja Tiina Sihto aloittaa toimitussihteerin tehtävässä 1.1.2018. Tiina viimeistelee väitöskirjaansa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.

Yhteiskuntatieteiden tohtori, yliopistonopettaja Maija Mänttäri-van der Kuip Jyväskylän yliopistosta aloittaa toimittajan tehtävässä 1.10.2017. Hän toimii Suvi Heikkisen sijaisena aina 31.8.2018 saakka.

Työelämän tutkimus –lehden tavoitteena on toimia johtavana monitieteisen kotimaisen työelämän tutkimuksen julkaisukanavana. Lehti on vertaisarvioitu ja julkaisufoorumiluokitettu.

 

Lisätietoja

Mia Tammelin, Toimitusneuvoston puheenjohtaja, mia.tammelin@jyu.fi

Monika von Bonsdorff, Päätoimittaja, monika.bonsdorff@jyu.fi

1 2 3 70