Alustatyön monet kasvot -paneelikeskustelu ke 11.5.

Jaa verkossa

Aika: ke 11.5.2022 klo 13-15                                                                         IN ENGLISH
Paikka: Tiedekulma
Paneelikeskustelun tallenne

Julkinen keskustelu alustatyöstä on usein polarisoitunut joko sitä vastaan tai sen puolesta: merkitseekö alustatyö työn huonontumista vai mahdollisuutta omaehtoiselle ja riippumattomalle työnteolle? Tosiasiassa alustatyö on monimuotoista. Sitä tehdään yleensä yrittäjänä, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti palkansaajana. Niin tietotyöläiset kuin suorittavaa työtä tekevät saavat toimeksiantoja alustojen kautta.

Mistä puhutaan, kun puhutaan alustatyöstä? Millaista alustatyötä Suomessa tehdään? Miten alustatyötä tulisi säännellä – onko olemassa riskiä, että sitä säädellään liikaa?

Näitä ja muita kysymyksiä pohditaan Alustatyön monet kasvot -paneelikeskustelussa alan tutkijoiden kesken. Kaikille avoimen paneelikeskustelun järjestävät Työelämän tutkimusyhdistys ry., Turun yliopiston Turun työtieteiden keskus (TCLS) ja Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta. Tapahtuma on osa Työelämän tutkimusyhdistyksen 30-vuotista taivalta juhlistavaa Monimuotoinen työ -teemasarjaa, joka jatkuu syksyllä monimuotoisen työn kehittämistä ja rahoitusta käsittelevällä tilaisuudella.

Paneelin asiantuntijoita ovat erikoistutkija, dosentti Seppo Poutanen (Turun yliopisto), tutkimuspäällikkö, dosentti Laura Seppänen (Työterveyslaitos) sekä väitöskirjatutkija Benta Mbare (Tampereen yliopisto).

Keskustelun puheenjohtajana toimii Työelämän tutkimusyhdistyksen hallituksen jäsen, johtava asiantuntija Meri Jalonen (LAB-ammattikorkeakoulu).

Keskustelu käydään englanniksi ja sitä voi tulla seuraamaan paikan päälle. Käytäthän tilaisuudessa kasvomaskia. Tilaisuus myös striimataan ja tallennetaan myöhempää katselua varten.

Tervetuloa!

Työelämän tutkimusyhdistys ry.
Turun työtieteiden keskus (TCLS), Turun yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Seppo Poutanen toimii erikoistutkijana ja sosiologian dosenttina Turun yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat tieteensosiologia, tutkimuspolitiikka ja innovaatiot, taloussosiologia ja yhteiskuntateoria. Hänellä on lukuisten kotimaisten tutkimus- ja opetustehtäviensä lisäksi vahva kansainvälinen kokemus. Seppo on toiminut vierailijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa, esim. Harvardin yliopistossa sekä London School of Economicsissa. Hän on toiminut myös Suomen Akatemian tutkijana ja tutkimushankkeen johtajana. Poutasen ydinosaamisalueita ovat alustatalous, digitalisaatio sekä sukupuolentutkimus.

Laura Seppänen toimii tutkimuspäällikkönä Työterveyslaitoksessa ja on lisäksi dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut sekä virtuaalista että paikallisesti tehtävää alustatyötä SWiPE-hankkeessa (2016-2019). Tällä hetkellä hän johtaa Reilu työ alustoilla -tutkimusta (2022-2023).  Se osana on vastikään ilmestynyt raportti Näkökulmia alustatyön reiluuteen.

Benta Mbare toimii terveystieteiden väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueensa keskittyy työterveyspsykologiaan, jossa hän tekee laadullista tutkimusta Suomessa paikan päällä tapahtuvan alustatyön (lähinnä ruoanjakelualustatyö) moniulotteisista psykososiaalisista riskeistä ja stressitekijöistä  selvittäen miten ne liittyvät ruokalähettien mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Public and Global Health -maisteritutkinnon lopputyössä Mbare tutki laadullisin menetelmin Helsingin ruokalähettityön psykososiaalista työympäristöä ja sen yhteyttä alustaruokalähettien henkiseen hyvinvointiin.

Tags: