Tiedontuotannon murtumat ja uudet alut 4.10.2023

Jaa verkossa

Tiedontuotannon murtumat ja uudet alut

Keskiviikkona 4.10.2023 klo 15.30-17.00 Tieteiden talon salissa 104

Keskustelutilaisuus, jossa alustuksen pitää professori Minna Ruckenstein Helsingin yliopistosta. Häntä haastattelee Työelämän tutkimusyhdistyksen pj. Hertta Vuorenmaa. Yleisöllä on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Alustuksen tiivistelmä:

Automaattista päätöksentekoa hyödynnetään terveydenhuollossa, julkishallinnon päätöksenteossa, tietotyössä ja vaikkapa tuotteiden hinnoittelussa. Onnistuneet digitaaliset järjestelmät yhdistävät koneiden ja ihmisten vahvuuksia, tehostavat toimintaa ja parantavat palveluiden laatua. Liian usein digitaalisuutta kuitenkin edistetään irrallaan laajemmasta toimintaympäristöstä ja arjen sovellusalueista. Tämä altistaa kehitystyön murtumille: uudet järjestelmät eivät tuota tavoiteltavia hyötyjä vaan muuttavat työtä epätoivottuun suuntaan, tuottavat lisätyötä tai uudenlaisia riskejä ja haavoittuvuuksia.

Puheenvuorossaan Minna Ruckenstein tuo esille REPAIR-tutkimushankkeessa tunnistettuja tiedontuotantoon liittyviä murtumia, digitaalisen asiantuntijuuden valtaa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä uusien teknologioiden edistämiä keskinäisriippuvuuksia. Tavoitteena on osoittaa esimerkkien avulla digitaalisen tiedontuotannon eriarvoistavia ja hankaavia voimia, mutta myös suotuisia uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. Ihmisen ja koneen yhteistyön automatisointi voi toimia myös neuvotteluna, joka edistää oppimista ja työtä koskevia oivalluksia.

Lisätietoa REPAIR-hankkeesta

Minna Ruckenstein työskentelee professorina Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa

Voit osallistua paikan päällä tai striimin välityksellä. Paikan päällä osallistuvien kahvitusta ja striimin ääressä osallistuvien linkin lähettämistä varten pyydämme ilmoittautua tilaisuuteen.

Ilmoittaudu viimeistään pe 29.9.