Ehdota HYVÄ TYÖ! -palkinnon saajaa!

Jaa verkossa

Työelämän tutkimusyhdistys jakaa jo viidennentoista Hyvä Työ! -palkinnon merkittävästä työelämän tutkimusteosta, kehittämisteosta tai työelämän tutkimuksen ja kehittämisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisestä. Hyvä työ! -palkinnon suurus on 2 500 euroa, ja palkinto jaetaan tänä vuonna Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella 7.–8.11.2024. Palkinnosta päättää hallitus yhteistyössä Työelämän tutkimuspäivien 2024 kongressityöryhmän kanssa.

Hyvä työ! -palkinnon saaja voi olla esimerkiksi:

  •   Työelämän tutkija tai tutkimusryhmä
  •   Työelämää kehittävä yksilö, ryhmä tai organisaatio
  •   Työelämää kehittävä ja tutkiva työmarkkinajärjestö tai jokin muu yhdistys
  •   Työelämän tutkimusta ja kehittämistä tukeva, rahoittava ja innostava taho tai sen edustaja
  •   Työelämän tutkimusteko tai kehittämisteko
  •   Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävä teko tai taho
  •   Innovatiivinen tutkimus- tai kehittämisote, käsite, metodi, teoria, malli, konsepti tai näkökulma, joka edistää kestävän ja inhimillisen työelämän tavoitteita
  •   Organisaatio, ammattiryhmä, tiimi tai johtoryhmä julkisella, yksityisellä, kolmannella tai neljännellä sektorilla, joka on kehittänyt pitkäkestoisesti ja omaehtoisesti toimintaansa kestävän ja inhimillisen työelämän tavoitteiden mukaisesti
  •   Jokin muu työelämän tutkimusta tai kehittämistä edistävä taho tai teko, kuten vaikkapa julkista keskustelua käynnistänyt artikkeli tai dokumentti

Ehdota Hyvä työ! -palkinnon saajaa 30.9.2024 mennessä.

Lisätietoja:
Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Hertta Vuorenmaa, 040-1495939 / hertta.vuorenmaa@aalto.fi