Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehden artikkelipalkinto 2016

Jaa verkossa

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehden artikkelipalkinto jaetaan kolmen vuoden välein päätoimittajakauden parhaimmalle lehdessä julkaistulle vertaisarvioidulle tiedeartikkelille. Tunnustus luovutettiin Nordic Working Life Conferencen / Työelämän tutkimuspäivien tilaisuudessa Tampereen yliopistolla 3. marraskuuta.

Viidestä finalistista Vaasan yliopiston professori Riitta Viitala valitsi palkittavaksi Sami Ylistön arikkelin ”Miksi työnhaku ei kiinnosta? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuuden kertomia syitä. Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 2/2015.

Viitala perustelee valintaansa mm. seuraavasti (lue lausunto kokonaisuudessaan):

”Moni työelämän tutkija ja työelämän vaikuttaja katsoo nuorten syrjäytymistä kaukaa eikä kovinkaan hyvin pysty ymmärtämään, mistä siinä lopulta on kysymys. Sami Ylistön artikkeli auttaa ymmärtämään nuorten omaa näkökulmaa erottelukykyisemmin ja saamaan samalla kiintopisteitä nuorten tukemiseen matkalla työelämään. Artikkelia voi mielihyvin suositella työelämätukijoiden lisäksi kaikille, joilla on vaikutusvoimaa syrjäytymisuhan alla olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten elämässä. Siitä voivat hyötyä poliittiset päättäjät, nuorten parissa työskentelevät ja myös nuorten läheiset.

Artikkeli on kirjoitettu niin, että se vaikuttaa sekä lukijan tietoperustaan että tunteisiin. Siksi se vaikuttaa. Työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret eivät useinkaan nouse barrikadeille, vaan jäävät hiljaa sivuun. Siksi tämä artikkeli on tärkeä. Se toimii äänitorvena heille, joiden oma ääni ei työelämässä kanna. Tämä on työelämän tutkijoiden tärkeimpiä tehtäviä.”

Päätoimittaja Mia Tammelin, puheenjohtaja Arja Haapakorpi ja artikkelipalkinnon saaja Sami Ylistö

Päätoimittaja Mia Tammelin, puheenjohtaja Arja Haapakorpi ja artikkelipalkinnon saaja Sami Ylistö

Palkinto-kunniakirjan lisäksi parhaan artikkelin kirjoittaja Sami Ylistö palkittiin Vastapainon lahjoittamalla kirjapalkinnolla. Hän sai luettavakseen kaksi tuoretta kokoelmateosta työelämän tutkimuksen alalta:

Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa.

Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.): Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa.

vastapaino

Lisätietoja:
Meri Jalonen, varapuheenjohtaja, Työelämän tutkimusyhdistys, meri.jalonen@aalto.fi, puh. 050 – 525 8487
Lisätietoja lehdestä: Mia Tammelin, Jyväskylän yliopisto, mia.tammelin@jyu.fi, puh. 040 – 805 3292