Työelämän tutkimus -lehden uusi toimitus on aloittanut työnsä

Jaa verkossa

Monika von Bonsdorff aloittaa Työelämän tutkimus -lehden päätoimittajana

Työelämän tutkimus -lehden toimitus säilyy Jyväskylän yliopistossa. Akatemiatutkija Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskuksesta on aloittanut 1.1.2017 lehden päätoimittajana. Toimittajana on aloittanut tutkijatohtori Suvi Heikkinen Kauppakorkeakoulusta ja toimitussihteerinä jatkaa Armi Mustosmäki yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta.

Vuodesta 2003 ilmestynyt Työelämän tutkimus on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi. Työelämän tutkimus -lehti julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita ja on ainut suomalainen monitieteinen työelämän tutkimuslehti. Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa ja julkaisijana toimii Työelämän tutkimusyhdistys ry.

 

Lisätietoja:

Akatemiatutkija, dosentti Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, P. 040 541 2524, monika.bonsdorff(at)jyu.fi

Tiedote löytyy Jyväskylän yliopiston sivuilta.