Työelämän tutkimuspäivät 2024: Ehdota teemaryhmää

Jaa verkossa

Työelämän tutkimuspäivät järjestetään 7.–8.11.2024. Pyydämme teiltä nyt ehdotuksia Työelämän tutkimuspäivien suomenkielisiin tieteellisiin tai käytännönlähtöisiin avoimiin temaattisiin työryhmiin. Työryhmien teemat ovat tyypillisesti olleet laaja-alaisesti työelämän tutkimuskenttää käsitteleviä.

Ehdotuksen tulee sisältää temaattisen työryhmän nimi, työryhmän puheenjohtaja(t) ja heidän yhteystietonsa sekä enintään 150 sanaa sisältävä temaattisen työryhmän sisällön kuvaus.

Lähetä työryhmäehdotuksesi 14.1.2024 mennessä tällä lomakkeella.

Tiedoksenne, että keväällä 2024 tarjoamme myös mahdollisuuden lähettää kootun temaattisen työryhmän, joka sisältää 4 – 5 esitystä.

Kongressiterveisin,
Anne Mäkikangas, Professori
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
sähköposti: tyoelaman.tutkimuspaivat@tuni.fi