Vuoden 2021 Hyvä työ! -palkinto professori Anna-Maija Lämsälle

Jaa verkossa

Hyvä työ! –palkinnon saa tänä vuonna Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsä. Palkinnon saajan valitsi ehdotusten perusteella Työelämän tutkimusyhdistys ry:n hallitus. Palkinto jaettiin Työ nyt ja tulevaisuudessa –webinaarissa Tampereen yliopistolla 11.11.2021.

Lämsä on tutkimuksellaan vahvistanut sosiaalisen kestävyyden käsitettä suomalaisessa työelämässä. Hän on kansainvälisesti tunnettu henkilöstöjohtamisen ja eettisen johtamisen tutkija ja opettaja. Erityisen työpanoksen hän on tehnyt ohjaamisen parissa maisteri- ja jatko-opintotasolla. Lisäksi hän on tehnyt vaikuttavan kontribuution johtamisen kentällä julkaisten kymmeniä journaaliartikkeleita ja muita tieteellisiä julkaisuja, julkaisten myös työelämän kehittäjille ja käytännöntoimijoille suunnattuja artikkeleita. Lämsä on toiminut useissa verkostoissa ja luottamustoimissa sekä konsultoinut useita suomalaisia työpaikkoja kohti vastuullista toimintatapaa.

Anna-Maija Lämsän työtä on leimannut vahva halu vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä tehdä maailmasta, ja erityisesti työelämästä tasa-arvoisempi ja hyvinvoivempi paikka. Lämsä on omalla työllään jättänyt suomalaiseen työelämään jäljen nostamalla keskiöön keskeisiä eettisiä ongelmia työelämässä ja erityisesti johtamisessa. Hän on tieteellisen työnsä avulla edistänyt tasa-arvoa johtamisessa ja työelämässä. Erityisesti nämä ansiot vaikuttivat valitsijoihin palkinnonsaajasta päätettäessä.

Lämsä on kehittänyt useita koulutuksia ja koulutusohjelmia, joissa on edistetty johtamisosaamista. Lämsä on tunnettu useista lehtikirjoituksistaan ja tieteen yleistajuistamisesta siten, että tiede on saavutettavampaa ja mielenkiintoisempaa kaikille. Lämsä on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Hän on useissa vapaaehtoisprojekteissa pyrkinyt edistämään naisten asemaa työelämässä, johtamisessa ja yrittäjyydessä sekä erilaisista taustoista tulevien maahanmuuttajien hyvinvointia ja mahdollisuuksia muun muassa koulutukseen.

Edita valitsi Lämsän vuoden tietokirjailijaksi 2005. Hänen julkaisunsa Organisaatiokäyttäytymisen perusteet on laajasti käytetty korkea-asteen oppikirja organisaatiokäyttäytymisen, työyhteisöasioiden, työ- ja organisaatiopsykologian, esimiestaitojen ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa.

Vuosittain jaettava Hyvä työ! -palkinto on luonteeltaan henkilökohtainen tunnustus, kannustus ja kiitos palkinnonsaajien huomattavasta ja merkityksellisestä työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen parissa. Vuonna 2020 palkinnon sai Kotimaisten kielten keskuksen virkakielitiimi.

Lisätietoja:
Markku Sippola, Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja
GSM 050-472 7748
markku.sippola@helsinki.fi