Työelämän tutkimus Suomessa -näyttely

Näyttelykuva

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kootussa näyttelyssä esitellään työtä ja työelämää koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekstein, kuvin ja kirjanäyttein. Pienimuotoinen näyttely esittelee työelämän tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia reilun sadan vuoden ajalta. Historia-perspektiivi tarjoaa kiinnostavia näkökulmia myös nykyajan ilmiöihin. Esimerkiksi työssä käytettävään teknologiaan on liitetty aina paljon toiveita ja pelkoja. Miten teknologian ja työn suhdetta on käsitelty tutkimuksessa 50-luvulta alkaen?

Työelämän tutkimuksen tarina kietoutuu kiinteästi yhteiskunnan ja työelämän kehittämispyrkimyksiin. Varhaisimpana ”työelämän tutkimuksena” voidaan pitää ammattientarkastusta, joka pyrki selvittämään ja parantamaan alkeellisia työoloja. 1900-luvun alkupuoliskolla tutkimuksen tavoitteeksi tuli työn rationalisointi ja tehokkaampi johtaminen. Myöhemmin tutkimus laajeni niin tieteenalojen, tutkittavien ilmiöiden kuin menetelmien suhteen. 1960-luvulta alkaen tutkimuksen kohteiksi tulivat mm. työorganisaatioiden kehittäminen sekä työpaikkademokratian, työelämän laadun ja innovatiivisuuden edistäminen. 1990-luvulla alkoi työelämän ohjelmallisen kehittämisen vaihe.

Näyttelyn ovat järjestäneet Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry. Näyttely on esillä Työväenmuseo Werstaan kokeilevan museotoiminnan tilassa Komuutissa 2.11.–3.12.2017 (Väinö Linnan aukio 8, Tampere).

Vastaa