Kirjoituskutsu Työelämän tutkimus -lehteen (WORK2017)

Jaa verkossa

work2017

Kirjoituskutsu Työelämän tutkimus -lehden teemanumeroon
”Alustatalous ja työelämän muutos – monitieteellisen tutkimuksen tarve”

Talouden ansaintalogiikoiden muutokset teknologian vaikutusten myötä muuttavat myös tehtävän työn tapoja, sisältöjä, työn järjestämistä ja työmarkkinoiden toimintaa. Yhtä mieltä tutkimus on siitä, että työ muuttuu, mutta muutoksen sisällöistä, tahdista ja vaikutuksista ollaan erimielisiä. Osa tutkimuksista katsoo ttä lähes puolet (USA) tai yli kolmasosa (UK, Saksa) työpaikoista saattaa kadota teknologisen kehityksen myötä (esim. Frey ja Osborne 2013), osa tutkimuksista arvioi lopullisesti katoavien työpaikkojen määrän huomattavasti pienemmäksi (esim. 10 % Saksassa, mm. ZEW 2015).  Työ muuttuu, muttei katoa.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys muuttavat olemassa olevaa mutta myös luovat uutta työtä ja työtehtäviä sekä niiden järjestämisen tapoja. Näitä tulevaisuuden teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuuksia, kuten alustatalous ja vaikutuksia työhön, työn sisältöjen ja järjestämistapojen muutoksiin on vaikea arvioida yksiselitteisesti: alustatalous ja digitalisaatio eivät tarkoita yksinomaan työn uberisaatiota tai muutosta keikkatyöksi. Mutta mikä muuttuu kun puhumme digitaalisista alustoista ja niiden kautta tehtävästä työstä?  Onko kyse vajaakäytettyjen resurssien vuokraamisesta vai digitaalisista markkinapaikoista, joissa osaamista on kaupan?

WORK2017 -konferenssi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun työtieteiden keskus ja Työelämän tutkimusyhdistys julkaisevat yhteistyössä teemanumeron ”Alustatalous ja työelämän muutos”. Toimitettava vuoden 2018 teemanumero nousee tarpeesta koota yhteen aihepiirin monitieteellistä tutkimusta. Sen  tavoitteena on aiheen tarkastelu monin eri lähestymistavoin, käsittein ja menetelmin. Teemanumero pyrkii tuomaan monitieteistä digitalisaatioon ja alustatalouteen kohdistuvaa työelämän tutkimusta dialogiseen suhteeseen yhteiskunnallis-taloudellisen ilmiön kanssa sekä kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Artikkelien toivotaan käsittelevän esimerkiksi, mutta ei yksinomaan seuraavia kysymyksiä:

–                           Digitaaliset työmarkkinat

–                           Digitaalisten alustojen kautta järjestyvä työ ja työn sisältöjen muutos

–                           Globaali ja paikallinen digitaalisessa työssä

–                           24/7 digitaalisuus työssä, etätyöt ja paikan merkitys

–                           Palkkatyö, yrittäjyys vai jotain siltä väliltä?

–                           Keikkatalous ja työn muutos

–                           Mitä digitaalisuus työssä muuttaa?

Toivomme monien eri tieteenalojen tutkimusta. Työelämän tutkimus –lehti noudattaa vertaisarvointia. Lisätietoja: Anne Kovalainen, Jarna Heinonen, Seppo Poutanen tai Monika von Bonsdorff.

Kirjoitusohjeet artikkeleiden abstraktille: Lähetä artikkelin työotsikko ja lyhyt kuvaus artikkelin sisällöstä (ml. Tutkimustehtävä ja –aineisto, menetelmät, sekä keskeiset tulokset) sähköpostin liitetiedostona viimeistään 15.9.2017 osoitteeseen: anne.kovalainen@utu.fi. Abstraktin pituus on noin 400 sanaa.

Aikataulu:

15.9.2017 mennessä työotsikko ja lyhyt kuvaus artikkelin sisällöstä

30.9.2017 mennessä tieto teemalehteen valituista

28.2.2018 mennessä valmis artikkeli vertaisarviointiin

Helmikuu-heinäkuu 2018 vertaisarviointiprosessi ja hyväksyttyjen artikkelien viimeistelyvaihe

Syksy 2018 teemanumero julkaistaan.

 

Lisätietoja konferenssista: http://work2017.fi/

Lisätietoja Työelämän tutkimus -lehdestä