Päätoimittajahaku Työelämän tutkimus -lehteen

Jaa verkossa

Monitieteisen Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Työelämän tutkimus -lehti on näköalapaikka työelämän tutkimukseen. Vuodesta 2003 ilmestynyttä lehteä julkaisee Työelämän tutkimusyhdistys. Lehdellä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus, julkaistuilla teksteillä on DOI-tunnus ja lehti täyttää kansainväliset avoimille vertaisarvioiduille lehdille asetetut DOAJ- (Directory of Open Access Journals) standardit. Artikkelien englanninkieliset abstraktit toimitetaan EBSCO-tietokantaan. Lehti julkaistaan avoimesti journal.fi-alustalla. Lehden ulkoasu on uudistettu vuonna 2021.

Päätoimittajat vastaavat lehden sisällöstä ja julkaisuprosessista yhdessä toimitussihteerin, osastotoimittajien ja toimitusneuvoston kanssa. Päätoimittajien keskeisin tehtävä on lehdelle tarjottujen käsikirjoitusten arviointi ja niiden saattaminen julkaisukuntoon yhdessä lehden toimitussihteerin kanssa. Lisäksi päätoimittajien tehtäviin kuuluvat pääkirjoituksen kirjoittaminen, teemanumeroiden suunnittelu, tiedotustehtävät, osallistuminen rahoitushakuihin, sidosryhmäyhteistyö ja lehden kehittäminen. Lehden toimitussihteeri vastaa osaltaan viestinnästä, tekstien oikoluvusta sekä lehden taittoprosessista yhdessä lehden taittajan kanssa. Lehdellä on osastotoimittajat kirja-arvioille ja lektioille. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa.

Lehdelle haetaan työmäärän vuoksi ensisijaisti kahta päätoimittajaa, mutta hakemuksia toivotaan jokaiselta kiinnostuneelta erikseen. Hakija voi ehdottaa parikseen toista päätoimittajaa, joka lähettää myös hakemuksen, tai hakea ilman toivetta tietystä toimittajaparista. Päätoimittajan tehtävä on luottamustehtävä, josta ei makseta palkkiota. Jos tunnet monipuolisesti työelämän tutkimuksen kenttää ja haluat hankkia uutta työkokemusta, päätoimittajan tehtävä voisi sopia sinulle.

Lähetä hakemus Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtajalle Markku Sippolalle (markku.sippola@helsinki.fi)  1.3.-1.5.2021 välisenä aikana. Lisätietoja voit kysyä myös lehden väistyviltä päätoimittajilta Hanna-Mari Ikoselta (hanna-mari.p.ikonen@jyu.fi) ja Tuija Koivuselta (tuija.koivunen@tuni.fi).

Hakemuksen sisältö on seuraavanlainen:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot motiiveistasi tehtävään, kokemuksestasi julkaisutoiminnassa ja toimitustyössä sekä ajatuksistasi siitä, mitä lehti on/voi olla päätoimittajakauden lopulla.
  2. CV ja julkaisuluettelo

Kärkihakijoiden kanssa neuvotellaan tehtävästä tarkemmin hakuajan jälkeen. Valinnasta tiedotetaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä ja uudet päätoimittajat saavat perehdytyksen tehtävään syksyllä 2021.