Tule päätoimittajaksi Työelämän tutkimus -lehteen!

Jaa verkossa

Haluatko katsoa työelämää näköalapaikalta?
Tule päätoimittajaksi Työelämän tutkimus -lehteen!

Työelämän tutkimus -lehti etsii seuraavalle kaudelle (1.1.2025–31.12.2027) uusia päätoimittajia.

Monitieteisen Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Työelämän tutkimus -lehti on näköalapaikka työelämän tutkimukseen. Vuodesta 2003 ilmestynyttä lehteä julkaisee Työelämän tutkimusyhdistys. Lehdellä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus, julkaistuilla teksteillä on DOI-tunnus ja lehti täyttää kansainväliset avoimille vertaisarvioiduille lehdille asetetut DOAJ- (Directory of Open Access Journals) standardit. Artikkelien englanninkieliset abstraktit toimitetaan EBSCO-tietokantaan. Lehti julkaistaan avoimesti journal.fi-alustalla. Lehden ulkoasu on uudistettu vuonna 2021, vuonna 2023 Suomen tiedekustantajien liitto huomioi TT-lehden vuoden tiedelehti -finalistina.

Päätoimittajat vastaavat lehden sisällöstä ja julkaisuprosessista yhdessä toimitussihteerin, muun toimituksen ja toimitusneuvoston kanssa. Päätoimittajien keskeisin tehtävä on lehdelle tarjottujen käsikirjoitusten arviointi ja niiden saattaminen julkaisukuntoon yhdessä lehden muun toimituksen kanssa. Lisäksi päätoimittajien tehtäviin kuuluvat pääkirjoituksen kirjoittaminen, teemanumeroiden suunnittelu, tiedotustehtävät, osallistuminen rahoitushakuihin, sidosryhmäyhteistyö ja lehden kehittäminen. Lehden toimitussihteeri vastaa osaltaan viestinnästä, tekstien oikoluvusta sekä lehden taittoprosessista yhdessä lehden taittajan kanssa. Lehdellä on osastotoimittajat kirja-arvioille ja lektioille. Lehti ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa.

Lehdelle haetaan työmäärän vuoksi ensisijaisesti kahta päätoimittajaa, mutta hakemuksia toivotaan jokaiselta kiinnostuneelta erikseen. Hakija voi ehdottaa parikseen toista päätoimittajaa, joka lähettää myös hakemuksen, tai hakea ilman toivetta tietystä toimittajaparista. Päätoimittajan tehtävä on luottamustehtävä, josta ei makseta palkkiota. Jos tunnet monipuolisesti työelämän tutkimuksen kenttää ja haluat hankkia uutta työkokemusta, päätoimittajan tehtävä voisi sopia sinulle.

Lähetä hakemus Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtajalle Hertta Vuorenmaalle (hertta.vuorenmaa@aalto.fi) 15.2.–1.5.2024 välisenä aikana. Lisätietoja voit kysyä myös lehden väistyviltä päätoimittajilta Miira Niskalta (miira.niska@helsinki.fi) ja Antero Olakiveltä (antero.olakivi@helsinki.fi).

Hakemuksen sisältö on seuraavanlainen:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot motiiveistasi tehtävään, kokemuksestasi julkaisutoiminnassa ja toimitustyössä sekä ajatuksistasi siitä, mitä lehti on/voi olla päätoimittajakauden lopulla.
  2. CV ja julkaisuluettelo

Kärkihakijoiden kanssa neuvotellaan tehtävästä tarkemmin hakuajan jälkeen. Valinnasta tiedotetaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä ja uudet päätoimittajat saavat perehdytyksen tehtävään syksyllä 2024.

Työelämän tutkimusyhdistys ry.