Työelämän tutkimus -lehden artikkeli-palkinto postin työntekijöitä tutkivalle työryhmälle

Jaa verkossa

Työelämän tutkimuspäivillä 7.-8.11.2019 luovutetaan Työelämän tutkimus -lehden parhaan artikkelin palkinto työryhmälle Jari Luomanen, Kirsi Lumme-Sandt, Elisa Virkola ja Pirjo Nikander artikkelista Kadonnut yhteisö? Postilaisuus ikääntyvien Postin työntekijöiden haastattelupuheessa.

Artikkelin taustavirityksenä on kaksi isoa trendiä, jotka ovat merkityksellisiä sekä yhteiskunnallisen elämän että työelämän tutkimuksen kannalta: työelämän muutokset ja yhteisöllisyyden muutokset. Empiirinen kohdennus ja kontekstointi postilaitokseen ja postissa työtä tehneisiin liittää tutkimuksen kouriintuntuvasti päiväkohtaisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.

Kohdejoukkona on 50 vuotta täyttäneitä ihmisiä, jotka on irtisanottu tai ovat itse irtisanoutuneet yt-neuvotteluiden yhteydessä. Tutkimuksen osallistuneiden pitkä työhistoria antaa heille kokemuksellista perspektiiviä katsella ja arvioida Postin muuttumista.

Postilaitos on esimerkki organisaatiosta, jossa muutokset ovat seuranneet toisiaan. Postilaisuus on ollut postissa työtä tekeville yhdistävä kokemus, johon organisaation radikaali muuttuminen on tehnyt särön. Posti on koettu aiemmin arvostettuna instituutiona, joka on sellaisenaan antanut pohjaa ammattiylpeydelle. Muutokset työn ehdoissa ovat kuitenkin nostaneet päällimmäiseksi tunteeksi epävarmuuden.

Artikkeli herättää pohtimaan paitsi yhteisön merkitystä myös ammattiylpeyden ja sitoutumisen arvoa sekä työsuorituksissa ja työn laadussa että ihmisten identiteettiperustassa. Samalla se virittää kysymyksen, millaisia toimia niiden säilyttäminen ja synnyttäminen organisaatio- ja johtamistapojen muutoksissa vaatisi.

Toiveena on, että artikkeli löytää tiensä myös niiden yhteiskunnallisten toimijoiden käsiin, joiden tavoitelistalla on työurien pidentäminen. Siinä vaiheessa, jossa ihminen tekee valinnan työuran jatkamisesta tai eläkkeelle siirtymisestä, työpaikan ja organisaation yleisellä ilmapiirillä ja toimintatavoilla on merkitystä motivoitumista lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä. Artikkelista voi löytää osviittoja niihin asioihin.

Artikkelin valinnan tekivät Työelämän tutkimus -lehden toimitusneuvosto ja dosentti emerita Tuula Heiskanen.

Artikkeli julkaistiin Työelämän tutkimus -lehden numerossa 3/2018 (sivut 154–168).

Työelämän tutkimuspäivät (7.-8.11.2019 Tampereen yliopisto) juhlistaa tänä vuonna 100-vuotiasta kansainvälistä työjärjestö ILO:a. Päivien teemana on ”Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille”.  Tutkimuspäiviä järjestävät Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry.

Lisätietoa:

Työelämän tutkimuspäivät 2019

Lisätietoja palkinnosta antaa Työelämän tutkimus -lehden päätoimittaja Tuija Koivunen
(tuija.koivunen@tuni.fi) ja Tuula Heiskanen (tuula.heiskanen@tuni.fi).