Työelämän tutkimus Suomessa -näyttely

Jaa verkossa

Näyttelykuva

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kootussa näyttelyssä esitellään työtä ja työelämää koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekstein, kuvin ja kirjanäyttein. Pienimuotoinen näyttely esittelee työelämän tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia reilun sadan vuoden ajalta. Historia-perspektiivi tarjoaa kiinnostavia näkökulmia myös nykyajan ilmiöihin. Esimerkiksi työssä käytettävään teknologiaan on liitetty aina paljon toiveita ja pelkoja. Miten teknologian ja työn suhdetta on käsitelty tutkimuksessa 50-luvulta alkaen?

Työelämän tutkimuksen tarina kietoutuu kiinteästi yhteiskunnan ja työelämän kehittämispyrkimyksiin. Varhaisimpana ”työelämän tutkimuksena” voidaan pitää ammattientarkastusta, joka pyrki selvittämään ja parantamaan alkeellisia työoloja. 1900-luvun alkupuoliskolla tutkimuksen tavoitteeksi tuli työn rationalisointi ja tehokkaampi johtaminen. Myöhemmin tutkimus laajeni niin tieteenalojen, tutkittavien ilmiöiden kuin menetelmien suhteen. 1960-luvulta alkaen tutkimuksen kohteiksi tulivat mm. työorganisaatioiden kehittäminen sekä työpaikkademokratian, työelämän laadun ja innovatiivisuuden edistäminen. 1990-luvulla alkoi työelämän ohjelmallisen kehittämisen vaihe.

Näyttelyn ovat järjestäneet Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry. Näyttely on esillä Työväenmuseo Werstaan kokeilevan museotoiminnan tilassa Komuutissa 2.11.–3.12.2017 (Väinö Linnan aukio 8, Tampere).