Työelämän tutkimuspäivien Hyvä työ -tunnustuspalkinto THL:n tutkijoille

Jaa verkossa

Työelämän tutkimuspäivillä vuosittain jaettava Hyvä työ! -tunnustuspalkinto luovutetaan tänä vuonna kolmelle THL:n tutkijalle, Minna Salmelle, Johanna Lammi-Taskulalle ja Johanna Närville. Palkinto on tunnustus huomattavasta ja merkityksellisestä työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen parissa.

Salmi, Lammi-Taskula ja Närvi ovat aktiivisia tutkijoita ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, jotka tuottavat tutkimusperustaisia politiikkasuosituksia naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi ja perheenjäsenten tasa-arvon edistämiseksi. Tutkijakolmikko on tehnyt paljon ja merkittävää yhteistyötä niin tutkimuksen kuin ministeriöidenkin suuntaan ja työllään tuonut julki ja lisännyt tietoisuutta tasa-arvovajeista, sekä pitänyt yllä vaihtoehtoja kriittisesti vanhentuneen perhevapaajärjestelmän uudistamisen ehdoista ja keinoista.

Palkinnon saajat valitsi Työelämän tutkimusyhdistys ry:n hallitus.

Työelämän tutkimuspäivät (7.-8.11.2019 Tampereen yliopisto) juhlistaa tänä vuonna 100-vuotiasta kansainvälistä työjärjestö ILO:a. Päivien teemana on ”Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille”.  Tutkimuspäivät tarkastelee työelämää pääasiallisesti suomalaisesta näkökulmasta. Tapahtuma kokoaa yhteen työelämän tutkijoita sekä muita alan asiantuntijoita ja aiheesta kiinnostuneita.

Tutkimuspäivät järjestää Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry.

Työelämän tutkimusyhdistys ry on ammatillinen ja tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on mm. tehdä tunnetuksi työelämän tutkimusta ja kehittämistä, edistää kriittistä tieteellistä keskustelua ja parantaa tutkimuksen tulosten käyttökelpoisuutta sekä leivittää hyviä työelämäkäytäntöjä.

 Lisätietoa: Työelämän tutkimuspäivät 2019 

Lisätietoja palkinnosta antaa Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Markku Sippola (markku.sippola@helsinki.fi)